Παρουσία Δημάρχου σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την «πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Στροβόλου υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (Τηλεφροντίδας)»

Τηλεφροντίδα για ηλικιωμένους,
από το Δήμο Στροβόλου σε συνεργασία με τη Cyta

Ο Δήμος Στροβόλου, στα πλαίσια της εικοσάχρονης προσφοράς προγραμμάτων και υπηρεσιών στους συνταξιούχους δημότες Στροβόλου με τη λειτουργία του Κέντρου Ενηλίκων Στροβόλου το 1994, και της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποφάσισε με πολύ ενδιαφέρον όπως αποδεχθεί την πρόταση της Cyta, για πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Στροβόλου υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (Τηλεφροντίδας), σε μέλη του Κέντρου Ενηλίκων Στροβόλου και συνταξιούχους του Δήμου μας.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας, αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και  η ποιότητα ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας και ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Καθώς με τις δυο εφαρμογές Τηλεφροντίδας, του Συναγερμού Τηλεειδοποίησης (Alert Button) και του Εντοπισμού Θέσης (Location Tracking), θα τους δοθεί η δυνατότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα στην οικία τους, με τη σιγουριά ότι κάποιος θα έχει την έννοια γι’ αυτούς ανά πάσα στιγμή.

Ο Συναγερμός Τηλεειδοποίησης, μέσω ενός βραχιολιού, διασφαλίζει, σε περίπτωση ανάγκης την ασύρματη επικοινωνία των ηλικιωμένων με τους φροντιστές τους/οικείους τους. Ο Εντοπισμός Θέσης παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού του χρήστη, στέλλοντας πληροφορίες για τη θέση στην οποία βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή το άτομο.

Επιπρόσθετα, με τη συνεργασία αυτή τόσο ο Δήμος Στροβόλου όσο και η Cyta, συμβάλουν στην ενίσχυση της παραγωγής και εφαρμογής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, σε σχέση και με τη δημογραφική γήρανση, που αποτελεί μια από τις κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής με την ονομασία «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έναρξη του πιλοτικού έργου ανακοινώθηκε από τη Cyta σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 στα Κεντρικά γραφεία της στη Λευκωσία. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Διευθυντής Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Cyta, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Στροβόλου, Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, η εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας, Λειτουργός Α’, Δρ Στάλα Κιούπη και ο Πρόεδρος της Εταιρείας VIDAVO, κ. Παντελής Αγγελίδης.

7 Ιανουαρίου 2015

mayor_activities_18_09_2014_a

mayor_activities_18_09_2014_b

mayor_activities_18_09_2014_c