Συνάντηση Δημάρχου με Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια του Έργου «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Συνάντηση Δημάρχου με κα Νόνη Διάκου της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Επιδόθηκαν στο Δήμαρχο σειρά εκδόσεων με τίτλο «Πολιτικές Μάθησης και Ανάπτυξης της Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αποτελούμενη από έξι βιβλία στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».