Πράσινα Σημεία Επαρχίας Λευκωσίας – Ανακοίνωση για τις μέρες λειτουργίας κατά τις ημέρες του Πάσχα