Πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών για τις ημέρες του Πάσχα (Green-Dot)

Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή στο πρόγραμμα συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών κατά τις ημέρες των εορτών του Πάσχα στη περιοχή του Δήμου Στροβόλου.

Ο Δήμος Στροβόλου χωρίζεται σε 3 τομείς. Τον τομέα Α, τον τομέα Β και τον τομέα Γ. Κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα επηρεάζονται ο τομέας Α και ο τομέας Β.

Ο τομέας Α του Δήμου, που είναι το τμήμα που βρίσκεται Ανατολικά του Πεδιαίου Ποταμού και Βόρεια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, συλλέγεται κάθε Παρασκευή βράδυ. Η προγραμματισμένη συλλογή για τη Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου, δεν θα πραγματοποιηθεί. Η συλλογή θα διεξαχθεί την επόμενη  Παρασκευή 24 Απριλίου, 2020.

Για τον τομέα Β του Δήμου, που βρίσκεται νότια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και ανατολικά του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας Λεμεσού, η συλλογή δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου και θα διεξαχθεί κανονικά την επόμενη Κυριακή 26 Απριλίου, 2020.

Πιο κάτω ακολουθεί ο πίνακας με το πρόγραμμα συλλογής.

Δήμος/Κοινότητα Περιοχή Προγραμματισμένη Συλλογή Θα πραγματοποιηθεί
Στρόβολος Τομέας Α: Ανατολικά του Πεδιαίου Ποταμού και Βόρεια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (πρώην Λεωφόρος Τροόδους) Μεγάλη Παρασκευή 17/04/2020 βράδυ Παρασκευή 24/04/2020 βράδυ
Τομέας Β: Νότια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και ανατολικά του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού Κυριακή του Πάσχα 19/04/2020 βράδυ Κυριακή 26/04/2020 βράδυ

Από την Green Dot (Cyprus)