Υπογραφή συμβολαίου υλοποίησης οδικού έργου «Βελτίωση/Κατασκευή των λεωφόρων Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως»

Υπογράφηκε το συμβόλαιο υλοποίησης του έργου Βελτίωση/Κατασκευή των λεωφόρων Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως και τμήματος της Λεωφόρου Τσερίου και Στροβόλου, ένα έργο στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Στροβόλου και ο Δήμος Λακατάμιας.

Το συμβόλαιο υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Νουρή και των Δημάρχων Στροβόλου και Λακατάμιας, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και Φωτούλας Χατζήπαπα.

Με την υλοποίηση του έργου θα απαμβλυνθεί το πρόβλημα του κυκλοφοριακού στην ευρύτερη Λευκωσία, ενώ κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι θα επιλυθεί το πρόβλημα συμφόρησης στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 130 εβδομάδες και το κόστος € 30,686,530 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α και καλύπτεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με συμβολή των Δήμων Στροβόλου και Λακατάμιας.