Ανακοίνωση Υγειονομικής Υπηρεσίας: Υποχρεωτική Εφαρμογή Ειδικών Προληπτικών Μέτρων Υπουργείου Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού

Ανακοίνωση υγειονομικών υπηρεσιών

Ο Δήμος Στροβόλου επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε επηρεαζόμενο ότι για προστασία της Δημόσιας Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού,   οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων  πρέπει να   διασφαλίσουν  ότι στα υποστατικά των επιχειρήσεων τροφίμων που λειτουργούν  υπό  την ευθύνη τους σύμφωνα με την Περί Τροφίμων νομοθεσία, εφαρμόζονται υποχρεωτικά, τα ειδικά προληπτικά μέτρα που περιγράφονται στο συνημμένο «Έγγραφο Οδηγιών» του Υπουργείου Υγείας.

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου θα προβεί στους απαραίτητους επιτόπιους υγειονομικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις τροφίμων της πόλης, για διασφάλιση της εφαρμογής των έκτακτων προληπτικών μέτρων.


Μέτρα υπουργείου υγείας

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι των Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως μεριμνούν για τα ακόλουθα, ως μέτρα προφύλαξης κατά του νέου κορωνοϊού COVID-19 και ως μέτρα παρεμπόδισης της εξάπλωσης αυτού:

Εφαρμογή γενικότερων προληπτικών δράσεων:

– Αποτροπή της εισόδου πολλών ατόμων ταυτόχρονα στην επιχείρηση (1 άτομο /8 τετραγωνικά μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός),

– Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στις εισόδους και τις εξόδους των καταστημάτων, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης και βάση) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών.

– Οι υπάλληλοι που εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα να φορούν γάντια και προστατευτική μάσκα κατά το άνοιγμα και τη διαχείριση των εμπορευμάτων.

-Οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό από χώρους κοπής τυριών/αλλαντικών να αποφεύγουν να ομιλούν, να βήχουν ή να εισπνέουν-εκπνέουν βαθιά κατά τον τεμαχισμό των τροφίμων ή τη μεταφορά χύμα τροφίμων σε συσκευασίες, και την εξυπηρέτηση των πελατών. Εάν κατά τις εργασίες αυτές θα φέρουν μάσκα, αυτή πρέπει να είναι κατάλληλη, να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο, και να αλλάζεται συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.). Εάν θα φορούν γάντια, να γίνεται σωστή χρήση, ως αναφέρεται πιο κάτω.

– Σε επιμέρους τμήματα εντός των υπεραγορών τροφίμων, όπως χώρος κοπής τυριών κ.λπ. να τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών.

– Ο υπάλληλος πίσω από το χώρο κοπής να αφήνει πάνω στο διαχωριστικό, όπου υπάρχει η δυνατότητα, το προς πώληση προϊόν.

– Κατά τη διάρκεια παραμονής έμπροσθεν των ταμείων να τηρείται 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των πελατών.

– Σε περίπτωση που τα ταμεία δεν φέρουν προστατευτικό τζάμι μεταξύ πελάτη και ταμία ο πελάτης να απέχει τη μέγιστη εφικτή απόσταση.

– Αποφυγή κατά το δυνατόν χρήσης μετρητών κατά τη συναλλαγή.

– Εφοδιασμό των αποχωρητηρίων με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες μιας χρήσης, (οι οποίες θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων), και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη).

– Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης.

– Όλα τα προϊόντα / τρόφιμα, όπως ψωμιά κ.α., να εκτίθενται προς πώληση και να προσφέρονται, σε συσκευασίες/ σε χάρτινο περιτύλιγμα, και όχι χύμα.

-Σε περίπτωση κατ’ οίκον διανομής τροφίμων («delivery») τα μόνιμα δοχεία (αν χρησιμοποιούνται αντί δοχείων μιας χρήσης) και τα μονωτικά μέσα – τόσο τα μετακινούμενα όπως π.χ. αυτά μέσα στα οποία τοποθετούνται πίτσες μέσα σε χαρτονένιες συσκευασίες, όσο και τα μόνιμα πάνω σε μέσα μεταφοράς (π.χ. κουτί στο πίσω μέρος μοτοσυκλέτας) θα είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση συντήρησης, θα επιδέχεται αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση και θα καθαρίζεται και απολυμαίνεται συχνά κάθε μέρα.

-Όλοι οι χειριστές τροφίμων τηρούν αυστηρώς τα μέτρα καθαριότητας και απολύμανσης των χεριών, και αποφεύγουν απολύτως να  ομιλούν, να βήχουν ή να εισπνέουν-εκπνέουν βαθιά κατά τον χειρισμό των τροφίμων. Εάν κατά τον χειρισμό τροφίμων φέρουν μάσκα, αυτή πρέπει να είναι κατάλληλη, να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο, και να αλλάζεται συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.).

-Γενικά να συμμορφώνονται με τα σχετικά Διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας.

 

Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για το προσωπικό καθαριότητος: 

– Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τον συστηματικό, επαρκή και συνεχή αερισμό όλων των χώρων.

– Όλες οι επιφάνειες δάπεδα, πάγκοι, ταμεία, χώροι υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες κ.λπ.) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

– Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες κλπ.) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας.

– Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα ίωσης.

– Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους.

 

Οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμενους και τους πελάτες:

– Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.

– Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

– Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται απαραίτητα μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών.

– Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το πέρας των συμπτωμάτων.

 

Σωστή χρήση γαντιών:

Όπου ενδείκνυται η χρήση γαντιών, πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες οδηγίες-

  1. Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα σκουπίζετε
  2. Φοράτε το σωστό μέγεθος
  3. Αλλάζετε γάντια,  όπως  θα  πλένατε  τα  χέρια  σας  αν  δεν  φορούσατε  γάντια, τουλάχιστον κάθε 4 ώρες
  4. Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες
  5. Δε θα πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας ενώ φοράτε τα γάντια
  6. Το γάντι του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει να αντικαθίσταται
  7. Αντικαταστήστε κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια αμέσως
  8. Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια φορεμένα. Κάθε φορά που αλλάζετε γάντια πετάτε τα χρησιμοποιημένα.
  9. Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά πιάνοντάς το από τη μανσέτα
  10. Πλύνετε τα χέρια σας ακόμα και αν φοράτε γάντια, καθώς τα μολυσμένα γάντια όταν αφαιρεθούν μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στα χέρια σας

Υγειονομικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας