Αρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Ένας χρόνος λειτουργίας Πράσινων Σημείων

Του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Προέδρου Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας- Δημάρχου Στροβόλου

Αισίως έκλεισε ένας χρόνος λειτουργίας των Πράσινων Σημείων της επαρχίας Λευκωσίας. Το Πράσινο Σημείο Στροβόλου, όπως ήταν και αναμενόμενο, αναλαμβάνει τον μεγαλύτερο όγκο αποβλήτων, σε σχέση με τα υπόλοιπα επτά Πράσινα Σημεία της επαρχίας Λευκωσίας και το ένα κινητό Πράσινο Σημείο, που εξυπηρετεί κυρίως απομακρυσμένες κοινότητες. Με την πάροδο του χρόνου και την περαιτέρω ωρίμανση του θεσμού των Πράσινων Σημείων αισιοδοξούμε ότι θα ξεπεραστούν οποιαδήποτε προβλήματα και θα καλυφθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι, ότι παρά τις όποιες δυσκολίες εμφανίστηκαν αυτόν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των Πράσινων Σημείων, ο θεσμός ήρθε για να μείνει. Κι αυτό διότι η δημιουργία ενός δικτύου Πράσινων Σημειών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής για ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την πρώτη ετήσια έκθεση, που ετοίμασε η ανάδοχος εταιρεία Citipost IKE, στα οκτώ Πράσινα Σημεία της Λευκωσίας έγινε διαχείριση 4822,40 τόνων αποβλήτων, με το Πράσινο Σημείο Στροβόλου να δέχεται 2909,58 τόνους. Μας ικανοποιεί ότι αυτή η μεγάλη ποσότητα αποβλήτων δεν έτυχε ανεξέλεγκτης απόρριψης σε χωράφια και οικόπεδα εντός της πόλης. Δυστυχώς, το φαινόμενο της απόρριψης άχρηστων υλικών σε οικόπεδα, χωράφια και χώρους πρασίνου συνεχίζεται, ωστόσο ελπίζουμε ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν περαιτέρω για την λειτουργία των Πράσινων Σημείων και θα επιλέξουν να διαθέσουν ορθά και υπεύθυνα τα απόβλητά τους, χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον, τους γείτονές τους και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες αδυνατούν να αναλάβουν το δυσβάσταχτο αυτό βάρος.

Η λειτουργία των Πράσινων Σημείων αποδεικνύει έμπρακτα ότι αντικείμενα τα οποία εμείς θεωρούμε σκουπίδια αποτελούν αξιοποιήσιμους πόρους, εφόσον ορισμένα απόβλητα προωθούνται για επαναχρησιμοποίηση ή πωλούνται. Υπενθυμίζεται ότι στα Πράσινα Σημεία μπορούν οι πολίτες να απορρίπτουν δωρεάν και χωριστά ειδικά ρεύματα οικιακών αποβλήτων όπως ογκώδη έπιπλα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πράσινα απόβλητα, απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις και γενικά απόβλητα που δεν συλλέγονται από τις Τοπικές Αρχές. Στην παρούσα φάση δεν καλύπτονται οι επαγγελματίες, οι οποίοι οφείλουν να παραδίδουν τα απόβλητά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης.

Αυτά τα οκτώ Πράσινα Σημεία στη Λευκωσία είναι μόνο η αρχή, καθώς σχεδιάζεται να επεκταθεί το δίκτυο Πράσινων Σημείων. Απώτερος στόχος μας πρέπει να είναι η γενικότερη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίησή τους και ο περιορισμός της ταφής τους. Η πανδημία μας έκανε να καταλάβουμε πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η ισορροπία του οικοσυστήματος με την ανθρώπινη υγεία– καλό θα ήταν να συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το γεγονός κατά νου.

Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Προ τετελεσμένων οι Δήμοι για τις Παιδικές Λέσχες

Οι Παιδικές Λέσχες του Δήμου Στροβόλου θα επαναλειτουργήσουν μόλις καταστεί δυνατόν να εφαρμοστούν όλα όσα προνοούνται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 20 Μαΐου, μία ημέρα πριν την ημερομηνία που θεωρείται ότι μπορούν να επαναλειτουργήσουν οι Παιδικές Λέσχες. Στόχος μας είναι να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων.

Μας λυπεί το ότι βρεθήκαμε προ τετελεσμένων καθώς δεν είχαμε άλλη ενημέρωση ή προειδοποίηση εκτός από την ανακοίνωση που εκδόθηκε μία ημέρα πριν την ημερομηνία που αναφέρεται ως αυτή που μπορούν να επαναλειτουργήσουν οι Λέσχες, γεγονός που δημιούργησε και προσδοκίες στους δημότες μας. Ούτε υπήρξε προηγούμενη διαβούλευση για το θέμα, ούτε ενεπλάκησαν στη συζήτηση η Σχολική Εφορεία και το Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, κανένα προηγούμενο διάταγμα δεν αναφερόταν στην λειτουργία των Λεσχών και δεν είχαμε προειδοποιηθεί το σχεδιαζόταν αυτό.

Καλούμαστε τώρα να απολογηθούμε για μια απόφαση για την οποία δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Και δεν φτάνει αυτό, υπάρχουν πολλά κενά για την εφαρμογή της. Εκτός αυτού, ο χρόνος δεν επαρκεί για να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα απασχολούνται τα παιδιά.

Στις Παιδικές Λέσχες απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά μέσω δραστηριοτήτων που δεν θα μπορούν να γίνονται λόγω των μέτρων. Δηλαδή αθλοπαιδιές, επιτραπέζια παιχνίδια, μαγειρική, ζαχαροπλαστική χειροτεχνικές κατασκευές όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι απαγορευτικές λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Επίσης προκύπτει το καίριο ερώτημα: Πώς θα απασχολούνται το καλοκαίρι τα παιδιά; Ορισμένα μένουν στις Λέσχες την καλοκαιρινή περίοδο μέχρι και 11 ώρες. Όλες οι δραστηριότητες αντενδείκνυνται με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου. Άρα, πώς θα περνούν όλες αυτές τις ώρες εκεί;

Οι υπεύθυνοι λειτουργοί του Δήμου ήταν σε επικοινωνία με τους αρμόδιους λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μέχρι και την προηγούμενη της ανακοίνωσης. Φάνηκε ότι ακόμα και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν είχαν ξεκάθαρη εικόνα των πραγμάτων. Οι λειτουργοί μας επικοινώνησαν και με άτομο της επιδημιολογικής ομάδας, το οποίο και ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες του προγράμματος. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποια απάντηση παρά τις προσπάθειές μας.

Υπάρχουν διαπιστωμένα διάφορα πρακτικά προβλήματα για την λειτουργία των Παιδικών Λεσχών. Για παράδειγμα, στις Λέσχες θα πρέπει να απασχολούνται στην ίδια αίθουσα παιδιά που το πρωί φοιτούν σε διαφορετικά τμήματα ενός σχολείου κάτι το οποίο απαγορεύεται με βάση το πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας που ισχύει για τα δημοτικά σχολεία. Στην περίπτωση αυτή εμείς θα πρέπει ανάλογα με τα τμήματα να έχουμε και το αντίστοιχο προσωπικό και αίθουσες. Και ερχόμαστε στο άλλο πρόβλημα: στην έλλειψη προσωπικού. Το προσωπικό των Λεσχών δεν επαρκεί, με βάση τις πρόνοιες του Πρωτόκολλου αλλά και με βάση το ότι μέρος του προσωπικού εμπίπτει στις ευπαθείς ομάδες.  Πώς θα στελεχωθούν οι Παιδικές Λέσχες επαρκώς;

Ακόμα, οι αίθουσες απολυμαίνονται και είναι αδύνατον να επαναχρησιμοποιηθούν άμεσα αν δεν περάσει κάποιος χρόνος. Πού θα μένουν τα παιδιά μέχρι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αίθουσες; Κάτω από αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες, τον καύσωνα και σκόνη. Και τέλος, αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα λειτουργίας των Λεσχών για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας όμως η όλη φιλοσοφία του προγράμματος καταλύεται από τη στιγμή εφαρμογής της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ο ρόλος του προσωπικού θα περιοριστεί στην αστυνόμευση των παιδιών.  Φορώντας την ειδική μάσκα και τα γάντια θα πρέπει να ελέγχουν τα παιδιά που θα κινούνται σε έναν συγκεκριμένο χώρο, αντί να ενθαρρύνουν τη δημιουργική απασχόλησή τους. Άραγε διερωτήθηκε κάποιος την ψυχολογική πίεση που δέχονται παιδιά και το προσωπικό να εργαστούν οι μεν και να απασχοληθούν οι δε κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες;

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου γράφει ότι οι Παιδικές Λέσχες «μπορούν» να επαναλειτουργήσουν. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω να μας απαντήσουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αν τελικά μπορούμε να λειτουργήσουμε.


Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου

Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Μηνύματα αισιοδοξίας από τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Στροβόλου

Την περασμένη Παρασκευή, μόλις λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα, δεκάδες παραγωγοί αναχωρούν από το Καπηλειό, τα Χανδριά, τον Στατό, τα Κοκκινοχώρια, τη Δερύνεια και από άλλα πανέμορφα μέρη της Κύπρου, με τα φορτηγά τους φορτωμένα με την ολόφρεσκη, μοσχομυρισμένη πραμάτεια τους από φρούτα, λαχανικά και άλλα ντόπια προϊόντα, κατευθυνόμενοι προς τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου μας. Αυτή η φορά, όμως, δεν είναι σαν τις άλλες… Πλησιάζοντας τον προορισμό τους, πολύ πριν το χρυσαφί αυγινό φως του ήλιου αρχίζει δειλά να ξεπροβάλλει για να λούσει την κοιμισμένη ακόμη πόλη, ανάμικτα είναι τα αισθήματα που πλημμυρίζουν τους παραγωγούς. Τα αισθήματα αισιοδοξίας, η χαρά και ανακούφισή τους για τον τερματισμό της αναστολής της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, που επιβλήθηκε λόγω του κορονοϊού, δεν είναι τα μόνα που τους διακατέχουν… Πιότερα από κάθε άλλη φορά, η αγωνία είναι εντονότερα ζωγραφισμένη στα ήδη χαραγμένα από τη βιοπάλη πρόσωπά τους…Θα μπορέσουν άραγε οι πολίτες να εμπιστευτούν τις λαϊκές αγορές και άφοβα να σταθούν μπροστά από τους πάγκους τους;

Ενάμιση μήνα μετά το ξαφνικό κλείσιμό της, η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου άνοιξε ξανά την περασμένη Παρασκευή τις πύλες της για το κοινό. Μετά από μία εβδομάδα εντατικής προετοιμασίας, προκειμένου να πληροί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και ατομικής προστασίας κατά του κορονοϊού, η Λαϊκή μας Αγορά λειτούργησε ξανά. Υπό άλλες, νέες συνθήκες και νέους κανονισμούς, που μπορεί να ξαφνιάζουν μερικούς, αλλά επαναλειτούργησε. Όλοι όσοι ήταν εκεί, παραγωγοί και επισκέπτες, αναγνωρίζοντας την ανάγκη τήρησης όλων των μέτρων, καθώς ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού είναι ακόμη υπαρκτός, σεβάστηκαν απόλυτα τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου.

Για αυτό ακριβώς και τίποτα σχεδόν δεν άλλαξε. Στο απαράμιλλα μοναδικό περιβάλλον της, η Λαϊκή μας Αγορά πρόσφερε ξανά την ίδια, οικεία εμπειρία στους επισκέπτες της. Και τολμώ να πω, ότι αυτή τη φορά τα χρώματα της πραμάτειας στους πάγκους φάνταζαν ακόμη πιο φωτεινά, οι μυρωδιές ήταν ακόμη πιο έντονες και οι δυνατές, χαρακτηριστικές φωνές των παραγωγών ηχούσαν ακόμη πιο χαρούμενες. Ακόμη και οι μάσκες στα πρόσωπα δεν  στάθηκαν αρκετές για να κρύψουν τα χαμόγελα των επισκεπτών της Λαϊκής Αγοράς.

Και αν ορθά χαρακτηρίστηκε στα εγκαίνιά της, πριν από ενάμιση χρόνο, ως πρότυπος Λαϊκή Αγορά, έτσι και αυτή τη φορά τίμησε επάξια τον τίτλο της, καθώς δεν θα ήταν υπερβολικό να ειπωθεί ότι αποτελεί ίσως τον ασφαλέστερο προορισμό για το καταναλωτικό κοινό.

Απόδειξη της εμπιστοσύνης που έδειξαν οι δημότες μας ήταν τα λιγοστά προϊόντα που απέμειναν στους πάγκους λίγο μετά το μεσημέρι. Αυτή τη φορά, οι παραγωγοί δεν χρειάστηκε να περιμένουν το σούρουπο για να μαζέψουν όση από την πραμάτεια τους δεν είχαν ξεπουλήσει. Το πλατύ χαμόγελο στα πρόσωπά τους, καθώς αναχωρούσαν για την επιστροφή, μαρτυρούσε την ικανοποίησή τους.

Παραμένουμε δίπλα στους αγρότες μας, τα τελευταία προπύργια της ελάχιστης εγχώριας παραγωγής του τόπου.

Παραμένουμε δίπλα στους δημότες μας. Ναι, τα καταφέραμε.

11 Μαΐου 2020
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου

Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Καθαρισμός Ιδιωτικών Οικοπέδων

Με μέριμνα των ιδιοκτητών να γίνεται ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων

Η αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί τον πρώτιστο στόχο ολόκληρου του πλανήτη εδώ και μήνες, με θέματα όπως η δημόσια υγεία και οι υγιεινές συνθήκες διαβίωσης να έρχονται στο προσκήνιο. Ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά τη δημόσια υγιεινή και απασχολεί όλες τις Τοπικές Αρχές κάθε χρόνο αυτή την περίοδο είναι τα ξερά χόρτα σε ανοιχτούς χώρους και οικόπεδα. Με τις αυξημένες βροχοπτώσεις των τελευταίων χρόνων, το πρόβλημα φαίνεται να έχει οξυνθεί ιδιαίτερα. Ακόμα, τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω του κορωνοϊού μείωσαν στο ελάχιστο τις διακινήσεις των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να ξεθαρρέψουν φίδια και διάφορα τρωκτικά, που επίσης συνδέονται με την ψηλή βλάστηση, κάτι που κινητοποίησε άμεσα την Υπηρεσία του Δήμου.

Ο Δήμος Στροβόλου βάσει προγράμματος ήδη άρχισε να προβαίνει στον καθαρισμό των οικοπέδων από την άγρια βλάστηση. Το έργο του Δήμου καθίσταται πολύ δύσκολο λόγω συνθηκών αλλά και λόγω του γεγονότος ότι στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός οικοπέδων και ανοιχτών χώρων καθώς και μεγάλος αριθμός πεζοδρομίων σε μία έκταση 25 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το πρόβλημα καθίσταται ακόμα πιο δύσκολο εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, οι οποίες αναπόφευκτα επηρέασαν το πρόγραμμα εργασίας του Δήμου. Παρόλα αυτά ο Δήμος στοχεύει στην ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού αρχές Ιουνίου.

Αξίζει να επισημάνουμε, ότι ο Δήμος κάθε χρόνο απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπέδων να προβούν στον καθαρισμό των περιουσιών τους, που αποτελεί υποχρέωσή τους, χωρίς όμως να υπάρχει η αναγκαία ανταπόκριση από μέρους τους. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστο, καθώς οι Δήμοι επιφορτίζονται με τις ευθύνες των ιδιοκτητών χωραφιών και οικοπέδων και αφιερώνουν χρόνο και χρήματα για καθαρισμό ξερής βλάστησης από ιδιωτικές περιουσίες, αντί να διαθέσουν τα χρήματα αυτά αλλού, για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών.  Η εποχή του κορωνοϊού ανέδειξε μια σημαντική έννοια στον δημόσιο διάλογο: «ατομική ευθύνη». Η πανδημία μας δίδαξε, μεταξύ άλλων, ότι οι δικές μας πράξεις επηρεάζουν τους άλλους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι μπορούμε να υποψιαστούμε. Για αυτό, λοιπόν, θεωρούμε ότι έφτασε η ώρα να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνουμε θετική την προσπάθεια να αλλάξει η υφιστάμενη νομοθεσία μέσω πρότασης νόμου στην οποία προνοείται η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να προβεί στον καθαρισμό του τεμαχίου του και τονίζεται ότι αν δεν προβεί ο ιδιοκτήτης σε καθαρισμό της περιουσίας του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τότε η Τοπική Αρχή θα προβαίνει στον καθαρισμό αλλά και θα έχει τη δυνατότητα εκτός από το να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη με τα έξοδα καθαρισμού, να του επιβάλλει εξώδικο πρόστιμο.

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου

Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Πρότυπο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης ο λαός της Κίνας

Η πανδημία μας έχει δοκιμάσει όλους, σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Είδαμε πόσο μπορεί να αντέξει το Σύστημα αλλά και πόσο μπορεί να αντέξει ο καθένας μας σε ατομικό και ψυχολογικό επίπεδο. Είδαμε, δυστυχώς, πολλούς συνανθρώπους μας να ξεφεύγουν και να συμπεριφέρονται εγωιστικά. Είναι και αυτή μια αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Όμως αυτοί που εντυπώθηκαν στην μνήμη μας, γιατί επιλέξαμε να εντυπωθούν, είναι όσοι προσέφεραν στους συνανθρώπους τους με αυταπάρνηση. Λειτουργοί Υγείας, ιατρικό προσωπικό, υπάλληλοι σε ουσιώδεις υπηρεσίες, εθελοντές, όλοι όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή γενικότερα, είναι οι άνθρωποι που θέλουμε να θυμόμαστε από αυτήν την ζοφερή περίοδο που διανύουμε, όταν πλέον θα μείνει πίσω μας ως μια κακή ανάμνηση.

Μια σημαντική φωτεινή ανάμνηση την οποία θα κρατήσουμε στην μνήμη μας  είναι η αμέριστη υποστήριξη που προσφέρει σχεδόν σε ολόκληρη την υφήλιο η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ένας λαός που υπέφερε πρώτος από τον κορωνοϊό, στιγματίστηκε από ξενοφοβικούς που έψαχναν αφορμή για να εξαπολύσουν μίσος εναντίον του και κατάφερε να βγει νικητής. Και όχι μόνο. Τώρα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με την επιστημονική εμπειρία που απέκτησε υποστηρίζει τους ειδικούς στον χώρο της Υγείας ανά το παγκόσμιο αλλά και παρέχει υλική βοήθεια, αποστέλλοντας ιατρικό εξοπλισμό την ώρα που υπάρχουν παντού ελλείψεις.

Ο Δήμος Στροβόλου έγινε αποδέκτης της γενναιοδωρίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, λαμβάνοντας 3000 ιατρικές μάσκες, για χρήση του προσωπικού. Μία πράξη αλληλεγγύης και υποστήριξης την οποία, εγώ προσωπικά, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και του προσωπικού, χαιρετίζουμε. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη  μας στην Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και  αναγνωρίζουμε ότι η παροχή βοήθειας σε όσους το έχουν ανάγκη αποτελεί παραδοσιακή αξία αυτού του πανάρχαιου πολιτισμού, ως αναπόσπαστο μέρος και της κομφουκιανής φιλοσοφίας.

Το παράδειγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αποδεικνύει έμπρακτα ο ότι η απειλή της πανδημίας μπορεί να νικηθεί. Πέρα της σωστής επιστημονικής προσέγγισης, είναι επίσης σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τους συνανθρώπους μας με αλληλεγγύη, κατανόηση και ανθρωπιά.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου

 

Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Η πανδημία και ο εξανθρωπισμός του ανθρώπου

Τις τελευταίες ημέρες η υφήλιος έχει συγκλονιστεί από μια ξαφνική πανδημία – τον λεγόμενο COVID-19 – η οποία έχει αλλάξει άρδην τον ρου της ζωής μας. Ο COVID – 19 προσβάλλει όλες τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκείας. Ο ιός γίνεται ακόμα πιο επιθετικός στους ηλικιωμένους ανθρώπους και κυρίως σ’ αυτούς που έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Αυτή η πανδημίααιφνιδιάζει, πανικοβάλλει, τρομοκρατεί… Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι: Πώς ο κατά τα άλλα «εξευγενισμένος» άνθρωπος αντιμετωπίζει αυτήν την πανδημία; Τόσο ο υπέρμετρος πανικός– Οι εικόνες που παρακολουθήσαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μ’ όλα όσα συμβαίνουν στις υπεραγορές κάθε άλλο παρά τιμητικές είναι για τον «εξευγενισμένο» άνθρωπο— όσο και η έλλειψη κατανόησης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από ορισμένους, απογοητεύουν. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι οι ασθενείς με τον ιό πολύ συχνά στιγματίζονται.

Ο Max Horkheimer και ο Theodor Adorno είναι οι πρώτοι οι οποίοι στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα ασκούν σφοδρή κριτική στον Διαφωτισμό και την κληρονομιά του. Στη Διαλεκτική του Διαφωτισμού οι δύο συγγραφείς προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα: γιατί η ανθρωπότητα αντί να οδηγηθεί στην ανθρωπιά οδηγήθηκε στη βαρβαρότητα. Η έννοια του Λόγου, έτσι όπως αυτή αναδύεται μέσα από τον Διαφωτισμό δεν οδήγησε στην όξυνση της κριτικής σκέψης αλλά στον ακρωτηριασμό της, σύμφωνα με τους συγγραφείς, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τους δύο παγκόσμιους πολέμους που ακολούθησαν.

Είμαστε λοιπόν δέκτες του ακρωτηριασμού της κριτικής σκέψης του ανθρώπου για μία ακόμα φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μέσα λοιπόν από αυτή τη πανδημία ο άνθρωπος δε θα βγει αλώβητος, αλλά, επιβάλλεται να βγει πιο ανθρώπινος. Η θεραπεία λοιπόν κατά του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί τη νόσο Covid-19 – πέρα από το εμβόλιο που αναμένεται να ανακαλύψουν οι επιστήμονες υγείας – είναι η ανθρωπιά.

Ο φόβος, η αγωνία και η ανασφάλεια είναι χαραγμένα στα πρόσωπα όλων μας. Ωστόσο, για να ευαισθητοποιηθεί ο άνθρωπος, να αναγεννηθεί εν μέσω αυτής της πανδημίας είναι αναγκαίο να αποβάλλει την εγωκεντρικότατα και την ιδιοτέλειά του και να αρχίσει να ενεργεί για τον διπλανό του. Η θεραπεία, επομένως, της σημερινής κρίσιμης κατάστασης είναι ο άνθρωπος να αρχίσει να σκέφτεται για τον πλησίον του. Ας μην λησμονήσουμε πως κατέληγε η ομιλία του ποιητή Γεώργιου Σεφέρη το 1963, κατά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνία: «Σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο, ποὺ ὁλοένα στενεύει, ὁ καθένας μας χρειάζεται ὅλους τοὺς ἄλλους. Πρέπει ν᾿ ἀναζητήσουμε τὸν ἄνθρωπο, ὅπου καὶ νὰ βρίσκεται».

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου

Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Τι μπορούμε να κάνουμε για το 5G;

Tις τελευταίες ημέρες εκτός από την πανδημία του κορωνοϊού στο προσκήνιο έχει έρθει και ένα άλλο θέμα που άπτεται της δημόσιας Υγείας, η τεχνολογία 5G. Αρκετοί ανησυχούν ότι τα δίκτυα πέμπτης γενιάς θα είναι επιβλαβή για την Υγεία και καλούν διάφορες δημοτικές αρχές να τοποθετηθούν για το θέμα. Οι αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όμως δεν έχουν αυτήν τη δικαιοδοσία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Δήμοι για σκοπούς έκδοσης «Άδειας οικοδομής για εγκατάσταση ιστού/ κεραίας και προκατασκευασμένου δωματίου εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας» ελέγχουν θέματα που αφορούν στη στατική μελέτη της οικοδομής που υποβάλλεται. Ελέγχεται δηλαδή, η στατική επάρκεια του κτιρίου, ως κατασκευής μόνο. Eνδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο Δήμος Στροβόλου προέβη σε έλεγχο όλων των κεραιών και όπου αυτές είχαν ανεγερθεί κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας προχώρησε με τη λήψη δικαστικών μέτρων.

Σημειώνεται ακόμα ότι η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δεν έχει χορηγήσει άδειες για εμπορική λειτουργία δικτύων 5G.Το συγκεκριμένο κυβερνητικό Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με τα εθνικά όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας, ύστερα από σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Eν κατακλείδι, επαναλαμβάνουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν διαθέτει ούτε την τεχνογνωσία ούτε την αρμοδιότητα για να εξακριβώσει αν αυτή η νέα τεχνολογία θα επιφέρει οποιοδήποτε κίνδυνο για τη δημόσια Υγεία. Έτσι και εμείς, όπως όλοι, αναμένουμε διευκρινίσεις από τους αρμόδιους για το θέμα. Καλό είναι, βέβαια, να μην επιτρέπουμε να μας καταβάλλουν οι δύσκολες συνθήκες που περνούμε το τελευταίο διάστημα και να καταλήγουμε σε βεβιασμένα συμπεράσματα. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και αισιόδοξοι αυτές τις κρίσιμες ώρες που περνά ο τόπος μας και ο πλανήτης ολόκληρος, τείνοντας ευήκοον ους μόνο στους ειδικούς και τους επιστήμονες που έχουν τεκμηριωμένες απαντήσεις για τα θέματα Υγείας.

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου

Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Δεν είναι ώρα για αχρείαστα «έθιμα»

Στις έκτακτες και πρωτόγνωρες στιγμές που διανύουμε, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αδιαμφισβήτητα καθοριστικής σημασίας στην εφαρμογή των διαταγμάτων του Κράτους.

Σε αυτό το πλαίσιο και ενόψει της εορτής του Πάσχα, επανέρχομαι στο γνωστό θέμα των λαμπρατζιών, ενός αχρείαστου και περιττού «εθίμου», αμφίβολης ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας, το οποίο κάθε χρόνο προκαλεί οχληρία, ρύπανση και κυρίως διακύβευση της ασφάλειας αθώων συνανθρώπων μας. Φέτος, οι διαστάσεις του «εθίμου» αυτού είναι ακόμη πιο επικίνδυνες, καθώς οι συγκεντρώσεις δεκάδων νέων στις αυλές των σχολείων και άλλων ανοικτών χώρων για το στήσιμο των λαμπρατζιών, που δυστυχώς ήδη παρατηρούνται κατά παράβαση τόσο του σχετικού άρθρου του Περί Δήμων Νόμου, όσο και του διατάγματος του Κράτους για την απαγόρευση των συναθροίσεων, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αφού προφανώς η εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης κατά του κορονοιού έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

Με γνώμονα την ασφάλεια όλων των δημοτών, ο Δήμος Στροβόλου έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή συντονισμένη διαδικασία περισυλλογής των ξύλων και άλλων άχρηστων αντικειμένων από τους παρακείμενους χώρους των Ιερών Ναών, τις αυλές σχολείων, πάρκων και άλλων ανοικτών χώρων. Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλουν η Ομάδα Πρόληψης, η Δημοτική Τροχονομία και οι Αστυνομικές Αρχές, διενεργώντας καθημερινούς ελέγχους σε όλη την έκταση του Δήμου. Στη συνέχεια, δημοτικά συνεργεία με φορτηγά προβαίνουν στην απομάκρυνση των αντικειμένων αυτών. Επιπρόσθετα, όπου παρατηρούνται συναθροίσεις πολιτών σε οποιονδήποτε χώρο εντός των δημοτικών ορίων του Στροβόλου, θα ειδοποιούνται αμέσως οι Αστυνομικές Αρχές.

Πέραν όμως των πιο πάνω μέτρων, επιβάλλεται να συνειδητοποιήσουμε όλοι την προσωπική μας ευθύνη και να βάλουμε το δημόσιο καλό πάνω από τον εαυτό μας. Κανείς δεν είναι υπεράνω του ιού. Οφείλουμε να επιδείξουμε αποφασιστικότητα και πειθαρχία στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Τώρα είναι η ώρα που ο καθένας από εμάς καλείται να αναδείξει τα χρηστά ήθη του λαού μας.

Ας μην αφεθούμε στον εφησυχασμό. Ενωμένοι, με συμμόρφωση και υπευθυνότητα, θα τα καταφέρουμε.

Αντρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου

Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Η πανδημία στην εποχή της περιβαλλοντικής καταστροφής

Την ώρα που ολόκληρη η υφήλιος παλεύει με τον νέο κορωνοϊό προσπαθώντας να ελέγξει την πανδημία, οι σκέψεις μας δεν μπορούν παρά να βρίσκονται με τους λειτουργούς υγείας αλλά και όλους όσους είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι δύσκολοι και πρωτόγνωροι καιροί για όλους, για αυτό επαναλαμβάνουμε ότι είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης με ευλάβεια, γιατί αφορούν τη δημόσια υγεία. Όπως όλοι μας, προσπαθώ να καταλάβω τα νέα δεδομένα και να προσαρμοστώ σε αυτές τις συνθήκες. Ωστόσο, προβληματίζομαι για το πώς ξέσπασε αυτή η πανδημία και τι ευθύνη μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Και αυτό το ερώτημα ήρθε να απαντήσει ένα άρθρο των New York Times που διάβασα πρόσφατα. Πρόκειται για ένα άρθρο του 2012, το οποίο εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς παραμένει απίστευτα επίκαιρο σήμερα. Ο επιστήμονας Jim Robbins που ειδικεύεται σε περιβαλλοντικά θέματα εξηγεί στο άρθρο ενδελεχώς πώς ξεσπά επιδημία όταν διαταράσσεται το οικοσύστημα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι συνθήκες διαβίωσής μας στη Γη εξαρτώνται από τις υπηρεσίες οικοσυστήματος.  Μία υπηρεσία οικοσυστήματας, για παράδειγμα, προσφέρεται από τα δάση— καθαρίζουν τον αέρα που αναπνέουμε— ή από τις οι μέλισσες— μας εξασφαλίζουν την καρποφορία, επειδή είναι απαραίτητες για την επικονίαση των φυτών. Όμως, όταν διαταραχθεί η ισορροπία του οικοσυστήματος, τότε προκαλούνται ασθένειες. Το 60% των ασθενειών που προσβάλλουν τον άνθρωπο, σύμφωνα με το άρθρο, προέρχονται από ζώα, με τα 2/3 αυτών των ασθενειών να ξεκινούν από άγρια ζώα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ασθένειες που προκαλούνται από διάφορους κορωνοϊούς είναι ζωονοσογόνες, δηλαδή προέρχονται από άγρια ζώα. Ο SARS— το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο που προκαλείται από έναν άλλο κορωνοϊό και όχι τον COVID-19 που έχει ρίξει την υφήλιο σε μια νέα τρομακτική πραγματικότητα — διαδόθηκε στον άνθρωπο από το είδος Civettictis civetta, την αφρικανική μοσχογαλή και ο MERS από καμήλες, ενώ ο αρχικός φορέας της νόσου ήταν ένα είδος νυχτερίδας. Άγνωστη παραμένει, μέχρι στιγμής, η  πηγή του COVID-19.

Κι όντως, οι περισσότερες επιδημίες όπως το AIDS, o ιός Ebola, ο ιός του Δυτικού Νείλου και ο SARS απορρέουν από την ασέβεια του ανθρώπου προς την φύση. Αλλά, εδώ πρέπει να δώσουμε προσοχή: Δεν ευθύνονται τα ζώα για τη μετάδοση αυτών των ασθενειών. Όπως εξηγείται στο άρθρο των New York Times, οι αλλοιώσεις που επιφέρει ο άνθρωπος στη φύση, προκαλούν την μετάδοση ασθενειών από το ένα είδος στο άλλο, με καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά και για την οικονομία και ολόκληρο τον πολιτισμό που έκτισε ο άνθρωπος, με βάση την καρτεσιανή ψευδαίσθηση ότι αποτελεί το επίκεντρο του κόσμου. Διότι ας το παραδεχτούμε, είμαστε μέρος του οικοσυστήματος και όχι ανώτεροι ή υπεράνω.

Οι ασθένειες αυτές δεν έχουν τέτοια επίδραση στα άγρια ζώα που μπορεί να είναι φορείς τους, διότι πολύ απλά το είδος τους εξελίχθηκε έχοντας αυτές τις ασθένειες. Έτσι το ανοσοποιητικό σύστημα τους τις καταπολεμά. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν γίνει μετάδοση από το ένα είδος σε άλλο, του οποίου το ανοσοποιητικό δεν είναι προετοιμασμένο. Για παράδειγμα, οι φρουτοφάγες νυχτερίδες διέδωσαν τον ιό Nipah σε οικόσιτα γουρούνια στην Μαλαισία το 1999 και μετά ο ιός προσέβαλε τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα  να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες. Αυτό όμως συνέβη, σύμφωνα με τους ειδικούς, διότι τα χοιροστάσια βρίσκονταν σε περιοχή εντός του ενδιαιτήματος της νυχτερίδας. Αυτό συνέβη διότι εισέβαλε ο άνθρωπος στο δάσος, αγνοώντας τις συνέπειες. Εδώ ανοίγουμε μία παρένθεση για να ξεκαθαρίσουμε κάτι σημαντικό για τον νέο κορωνοϊό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα οικόσιτα ζώα δεν μεταδίδουν το νέο κορωνοϊό COVID-19 ούτε μπορούν να προσβληθούν από τον ιό αν έρθουν σε επαφή με άνθρωπο που φέρει τον ιό. Για αυτό ας μην πέσουμε στην παγίδα του πανικού και ας συνεχίσουμε να προστατεύουμε με τον καλύτερο τρόπο τα κατοικίδιά μας.

Η σύγχρονη πραγματικότητα αναγκάζει τους επιστήμονες να ξεκινήσουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν οποιαδήποτε επιδημία. Εργάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς διάφορες ομάδες επίβλεψης της κατάστασης, εθνικές και διεθνείς. Το φάσμα της «ισπανικής γρίπης» του 1918 επικρέμαται στα κεφάλια τους σαν δαμόκλειος σπάθη— η γρίπη προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων ανθρώπων από τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κι αυτό σε μια εποχή που δεν υπήρχε τόση κινητικότητα των πληθυσμών. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο σήμερα λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής και της παγκοσμιοποίησης: τώρα οι άνθρωποι ταξιδεύουν περισσότερο και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επίσης με το λαθρεμπόριο άγριων ζώων. Η επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, έχοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι καινοφανείς ασθένειες τετραπλασιάστηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια, εξαιτίας της αυξανόμενης εισβολής των ανθρώπων στα ενδιαιτήματα των άγριων ζώων.

Η λύση φαίνεται να είναι απλή: ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει να σέβεται τη φύση, ως μέρος του οικοσυστήματος. Ευτυχώς, οι επιστήμονες παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν για τις περιβαλλοντικές συνέπειες διάφορων ενεργειών. Ωστόσο, πρέπει και εμείς να ακούμε. Αυτό είναι το ανησυχητικό, το ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες μένουν στα συρτάρια ή γίνονται απλά και μόνο για να γίνονται. Εξού και δημιουργούνται προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα η αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου, μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η αποψίλωση έγινε, εν μέρει, για να φιλοξενηθούν σε εκείνα τα εδάφη φάρμες ζώων. Αν ισχύει αυτό τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει συναίσθηση της κατάστασης. Είναι ήδη γνωστό ότι παλαιότερα η αποψίλωση του τροπικού δάσους κατά 4% προκάλεσε αύξηση των περιστατικών της μαλάριας κατά 50% στη Βραζιλία.

Η λύση είναι στο χέρι  μας.  Αν και ίσως αισθανόμαστε ανήμποροι αυτές τις στιγμές, μιας και ασθένειες όπως αυτές δεν έχουν μέχρι στιγμής θεραπεία πρέπει να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την πιθανότητα εκδήλωσης μιας άλλης πανδημίας στο μέλλον. Δεν νομίζω να αναμέναμε ότι θα βρισκόμασταν ποτέ στη ζωή μας αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση. Έχουν παγώσει τα πάντα. Ζούμε με τον φόβο που  είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Φαίνεται ότι ίσως η φύση να προσπαθεί να μας διδάξει ένα μάθημα. Πρέπει τώρα να αλλάξουμε άρδην τον τρόπο σκέψης μας και στη συνέχεια ολόκληρο τον τρόπο ζωής μας για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το οικοσύστημα και κατ’ επέκταση το είδος μας. Διότι ο πλανήτης Γη θα επιβιώσει ύστερα από μια περιβαλλοντική καταστροφή. Αυτοί που δεν θα επιβιώσουν είναι οι άνθρωποι. Χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, τονίζω ότι αυτή η νέα κατάσταση θα πρέπει να μας αφυπνίσει. Γνωρίζω ότι θα το ξεπεράσουμε, μαζί, συλλογικά, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Αλλά γνωρίζω ακόμα ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά προς την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος για να μην επαναληφθεί μια τέτοια πανδημία.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου

Μήνυμα Δημάρχου Στροβόλου για στήριξη Δημοτών