Νέα ανακοίνωση Κλιμακίου Δημάρχων Μείζονος Λευκωσίας για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού Covid-19

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020  και με βάση τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται και έχοντας υπόψη τις μέχρι τώρα ισχύουσες επί του θέματος αποφάσεις  της Κυβέρνησης, τις οποίες και οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να υιοθετούν, η εφαρμογή των πιο κάτω  μέτρων και ρυθμίσεων  που αποφάσισε και εξήγγειλε το Κλιμάκιο των Δημάρχων Μείζονος Λευκωσίας, τα οποία είχαν ισχύ μέχρι 10 Απριλίου  επεκτείνονται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020:

  1. Οι εξωτερικές επισκέψεις στα Δημαρχεία δεν επιτρέπονται. Για επείγοντα περιστατικά το κοινό παρακαλείται  να επικοινωνεί με τα τηλεφωνικά κέντρα των Δήμων και αυτά  αξιολογούνται κατά περίπτωση.
  2. Τα Ταμεία των Δήμων παραμένουν κλειστά. Πληρωμές μπορούν να γίνονται διαδικτυακά.
  3. Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις των Δήμων αναβάλλονται.
  4. Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δημοτικά Θέατρα, Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα και Κολυμβητήρια, Δημοτικά Πάρκα, Γραμμικά Πάρκα, Οργανωμένοι χώροι Πρασίνου, Παιδότοποι, Πολυδύναμα Δημοτικά Κέντρα (Κέντρα Ενηλίκων, Παιδικές Λέσχες), Ανοικτά Σχολεία, Δημοτικές Λαϊκές Αγορές παραμένουν κλειστά.
  5. Στις υπηρεσίες των Δήμων εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται από την Κυβέρνηση.
  6. Οι ουσιώδεις Υπηρεσίες των Δήμων συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Οι Δήμοι για στήριξη των δημοτών τους και ιδιαίτερα των ευπαθών/ευάλωτων ομάδων, λειτουργούν  Κέντρα Στήριξης και Αλληλεγγύης Δημοτών.

Το Κλιμάκιο καλεί τους δημότες να συνεχίσουν να επιδεικνύουν το ίδιο πνεύμα συνεργασίας   και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες και αποφάσεις του Κράτους  ώστε με υπομονή και ψυχραιμία να ξεπεράσουμε  όσο το δυνατό πιο σύντομα τη δοκιμασία αυτή.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

6 Απριλίου 2020